Од Струмица до Прага со велосипед

Оваа тура е за Промоција на здравиот животен стил и велосипедскиот туризам со Здружението Центар за превентивна медицина и природно лечење од Струмица, Македонија.

Дата на тргнување 03.06.2013 година од плоштад Струмица во 08:00

 ...

https://www.facebook.com/Strumica.Praga

New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.

Homepage